Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lancasterská linie

 

File:Heraldique Rose.svg

Lancasterové byli jednou z větví královského rodu Plantagenetů. Byli jednou ze soupeřících stran Války růží – občanské války v Anglii a Walesu v 15. století. Z rodu Lancasterů pocházeli tři angličtí panovníci - Jindřich IV., Jindřich V. a Jindřich VI.

Původ

Lancasterové svůj původ odvozovali od Jana z Gentu, třetího syna Eduarda III. Jan jako třetí syn nedostal příliš velké dědictví a bohatým se stal prostřednictvím sňatku s Blankou z Lancasteru, jejímž věnem byly rozsáhlá panství hrabství Leicesterského a Lancasterského. Tímto sňatkem se stal druhým nejbohatším šlechticem po králi. Poté co ho jeho synovec Richard II. jmenoval vévodou z Lancasteru, stal se i vlivnou politickou osobností. Po jeho smrti roku 1399 byly jeho pozemky zabaveny.

Gentův vypovězený syn a dědic Jindřich z Bolingbroke se vrátil do země s vojskem, aby si vydobyl zpět právo na Lancasterské panství. Využil ale vlny odporu a nespokojenosti se současným králem Richardem a postupně ovládl celou zemi. Richard byl sesazen, uvězněn a ve vězení i zemřel. Jindřich byl korunován anglickým králem jako Jindřich IV. Tím obešel jiného možného následníka, Lionela z Antverp, 1. vévodu z Clarence, který se stal jeho oponentem jako příslušník rodu Yorků.

Vláda

Jindřichovým nástupcem na anglickém trůnu se stal jeho syn Jindřich V. a jeho nástupcem byl vnuk Jindřicha IV, Jindřich VI. Jindřich VI. byl neoblíbeným králem, který trpěl občasnými záchvaty duševní choroby. Roku 1461 byl svržen a uvězněn Eduardem z rodu Yorků, který se prohlásil králem jako Eduard IV.

Jindřich VI. vybojoval svůj návrat na trůn roku 1470, ale po jednom roku byl z trůnu znovu svržen Eduardem IV. Jindřich zemřel roku 1471 ve vězení, dva týdny poté, co jeho syn a dědic Eduard z Westminsteru, padl v bitvě u Tewkesbury. Tím zemřel poslední legitimní dědic Jana z Gentu.

Králové Anglie z rodu Lancasterů:

  • Jindřich IV. (*3. duben 1366 – †20. březen 1413) – vládl v období 30. září 1399 – 20. březen 1413
  • Jindřich V. (*16. září 1387 – †31. srpen 1422) – vládl v období 21. březen 1413 – 31. srpen 1422
  • Jindřich VI. (*6. prosinec 1421 – †21. květen 1471) – vládl v období 31. srpen 1422 – 4. březen 1461

Tudorové

Jedním z podporovatelů Lancasterů byla rodina Beaufortů, odvozující svůj původ od Jana z Gentu a jeho milenky Kateřiny Swynfordové. Poté co se s ní roku 1396 Jan z Gentu oženil (asi 25 let poté co se jim narodil první syn), obdržel potvrzení legitimity tohoto svazku papežskou bulou. Tento akt byl doplněn schválením zákona parlamentem, ale názory na to, jestli Beaufortové mají nárok na anglický trůn se rozcházely.

Po zániku rodu Lancasterů, se dědicem tohoto rodu prohlásil nepříliš známý Jindřich Tudor, který z exilu v Bretani dokládal své právo na majetek Lancasterů prostřednictvím své matky Markéty Beaufortové, vnučky Jana Beauforta, nejstaršího syna Jana z Gentu. Roku 1485 se Jindřichovi Tudorovi podařilo svrhnout nepopulárního krále Richarda III. a stal se anglickým králem jako Jindřich VII. To ale neznamenalo návrat rodu Lancasterů na anglický trůn, protože Jindřich se oženil s Alžbětou z rodu Yorků a položili tak základ rodu Tudorů.